Felix Pedersen:

Et kunstværk
har altid en
konkret
forankring
i den der
forunderlige virkelighed!

VELKOMMEN


Skjern Ådal skriver i bogen
om Felix:

"At skue verden er at
tolke den".

"At skabe et kunstverk er
å genskabe verdenen;
en NY VERDEN".

"Det bliver derved i processen
en måde at forholde seg til
og en måde at
forstå verden på".

"Men helt konkret er det også
i en tid som denne,
hvor vi er i færd med at
ødelægge verdenen,
nødvendigt at
GENSKABE den".

Coincidense